Generisk import

Om du har en text fil med observationer, så är det lämpligt att använda Redbex import verktyg för att importera features med observationer.

Det finns två typer av generiska importer, en enkel och en anpassningsbar. I den anpassningsbara kan du specificera vilken kolumn i textfilen som mappar mot vilken egenskap på en feature eller på en egenskap på en observation. Textfilen kan innehålla en eller flera features, och en eller flera observationer. Finns en feature redan i Redbex, kan du välja vad du vill uppdatera. Den anpassningsbara importen är väldigt flexibel och du kan specificera skiljetecken för kolumner, nollvärde, sträng för sant med mera.

Du hittar importen under Innehåll & Struktur, Ny import:

Steg-för-steg guide

Clicka Innehåll & Struktur, Ny import, Generisk anpassningsbar

 1. Välj måldata domän genom att dra och släppa domänen till gröna fältet
 2. Välj Formatinställningar, här är det viktigt med Datum- och tidsformat. Sannolikt passar yyyy-MM-dd HH:mm bra. Det motsvarar 2017-11-08 13:44.
 3. Nu ska vi välja featuretyp och anpassa kolumnordning samt mappa en kolumn i textfilen mot en egenskap på en feature eller observation. Klicka på pennan till höger på Kolumnordning.

  Först väljer vi featuretyp och hur vi avgör featurenamnet.


  Sen måste vi mappa kolumner i textfilen mot egenskaper på feature eller observarioner. Klicka på det gröna plustecknet längst ner för att lägga till nya kolumner.
  Vill du ta bort en kolumn kan du högerklicka på på den raden.
 4. Sen ska vi välja källfil, klicka Källor och plustecknet för att lägga till ny plats. Här kan du välja filer från depå, FTP eller lokal sökväg. Här har vi valt depå. Först drar och släpar du filen till gröna ytan längst till höger, och sen från Innehåll i fildepå till "Filer från Fil Depå)":


 5. Nu kan du köra importen genom att exekvera eller klicka på Mall för att spara importen.


 

Läs också referensmanualen för mer detaljerad information:

http://www.redbex.com/referencemanual/importtype-genericcustomizable.html

There is no content with the specified labelsRedbex Knowledge Base