Autostarta godkännande process

Om en godkännande mall är att med valet "Autostart för godkännande av observationer", så räcker det med att ange en observation som redo för att den ska synas för personen som ska godkänna den.

Klickar man inte i det här valet måste man både ange observationen som redo, och sedan sätta igång granskningsprocessen.

Redbex Knowledge Base