Ändra på rubriker för samplingstidstämpel och tidsstämpelresultat

Vill man på någon feature-typ ändra etiketterna för samplingstidsstämpel och/eller tidsstämpelresultat går det.

I domänkontext-visaren för respektive domän så letar du upp feature-typen du vill redigera. Välj Allmän konfiguration.

Här kan du också slå av att visa tidsstämpelresultat-kolumnnen får observationerna.

Redbex Knowledge Base