Modifiera features

Redbex är väldigt flexibelt, så du kan modifiera vilken data och vilka alternativ som ska visas var.

Lås oss säga att vi vill förändra den här feature-typen, för samtliga features av den här typen på en domän.

Vi vill flytta upp Status, ta bort Magazine och skriva "Filter length" istället för "Filterlength".

För att flytta upp Status så klickar vi på Display settings, och sen skriver vi in en etta på Sequence number. Då flyttas den högst upp.

Klicka på Magazine, klicka Display settings och klicka Hide property:

Lika enkelt är det att dölja en egenskap, i vårt fall Magazine:

När allt är klart blir resultatet som önskat, status är högst upp, magazine är dolt och filter length innehåller ett mellanslag:Redbex Knowledge Base