Olika val vid generisk anpassningsbar import

Sedan version 1,54 av Redbex Application Server och Smart Client så kan man styra väldigt exakt vad man vill uppdatera när man gör olika importer.

Det går bra att skapa features utan observationer, och även feature beskrivning går att importera. Det går att uppdatera enbart feature-information eller enbart observations-data. Det går även att uppdatera alla tre olika alternativen samtidigt.

Nedan följer fyra olika exempel på hur man kan välja vilken data man vill uppdatera eller skapa.

Skapa feature


Uppdatera featre och observationer

Uppdatera obersvationer

Uppdatera feature men inte observationer


Redbex Knowledge Base