Importera byggnader från Lantmäteriet

Trafikverket har en egen server med byggnadsdata från Lantmäteriet, som uppdateras regelbundet.

Redbex har funktionalitet för att läsa in fastigheter och byggnader från den databasen.

Nedan följer en enklare guide för hur fastigheter och byggnader importeras till Redbex. En fullständig dokumentation finns här: http://www.redbex.com/referencemanual/importtype-lantmateriet.html

Först behöver vi skapa en area som vi ska importera.

I Redbex finns en feature-typ som heter Region. Har man ingen region sedan tidigare som man vill importera byggnader till så skapar man en region och stoppar in en polygon i WKT-format i featurens rumsliga data. Regionen är sannolikt samma som påverkansområde för varje projekt.

Det går endast att importera från regioner baserade på SWEREF 99 TM, EPSG 3006.

     

För att säkerställa att regionen är rätt så kan man öppna regionen på en karta

Under Ny import så kan vi börja konfigurera upp vår nya import, välj "Lantmäteriet GSD-Proprtey Map":

Under Allmänna inställningar är det inga konstigheter. Under Inställningar för importtyp så ska vi dra och släpa vår region att importera. Desto större region, desto längre tid tar det.

Strategi för att skapa areor:

"Defines how the importer shall form areas out of the provided lots."

Alias schema för gamla namn:

"The old names of buildings that the importer renamed because the building could be matched by geometry will be kept as an alias in this scheme."

Matcha byggnader med hjälp av featurenamn

"If set, the matching of buildings found in the GSD-Property Map database to already existing features of type TMO building will be done by name and  - if no name match is found - by  geometry. In this case a feature is a match if it's geometry matches more than 90% (i.e. if the Area of the intersection of the geometries is more than 90% of the area of the geometry in the GSD database).

This option only needs to be turned on if there are already features of type TMO building in Redbex that were imported from another source or created manually."

Koordinatsystemet måste vara SWEREF 99 TM, annars misslyckas importen.

Under källor lägger man upp kopplingen till databasen, kopiera in följande sträng dit:

Data Source=TRV24195;Initial Catalog="Redbex Lantmäteriet-import-AT";User ID=LantmaterietImport-T;Password=GZa2yWTmrR

Fungerar det inte att kopiera och klistra texten ovan så få man klicka på "Redgiera anstlutningssträng". Välj Microsoft SQL Server i första rutan, fyll sedan i enligt nedanstående:

Under jobbhantering kan man följa importens framsteg. Den här lilla importen i exemplet tog 23 minuter, på snabba diskar och med ett subset av hela Lantmäteri-databasen. Norrköping tar cirka 4 timmar på Trafikverkets servrar. En mindre yta med några 100 objekt tar cirka 20 minuter.

När det hela är klart så kan vi lägga upp en ny vy som baseras på en regional sökning, samma som vi importerade via:

Sen kan vi nyttja vår vy för att skapa en karta:
Redbex Knowledge Base