Ändra ordningen på observationer

Du kan ändra i vilken ordning observationer sorteras som standard. Under Smart Client Administration, som du hittar upp i vänstra hörnet, kan du ställa in detta.

I Smart Client Administration, finns det ett var som heter Smart Client inställningar. Klicka där.

En bit ner finns det en flik som heter Övrigt, där finns det ett val som heter “Sortera observationer avtagande”. Där kan du välja om du vill få den senaste eller den äldsta observationen först i listan när du öppnar observationer på en feature.

En bit ner finns det en flik som heter Övrigt, där finns det ett val som heter “Sortera observationer avtagande”. Där kan du välja om du vill få den senaste eller den äldsta observationen först i listan när du öppnar observationer på en feature.

Äldsta först:

Senaste först:

Redbex Knowledge Base